Нотариус НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ и Помощник нотариус РУМЯНА ЗЛАТАНОВА

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

  • Отдаване под наем и стопанисване на жилища и ваканционни имоти
  • Отдаване под наем на търговски обекти
  • Проверка на собственост
  • Проучване относно закупуване на недвижим имот
  • Гарантиране получаването на продажна цена

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

  • Съхраняване на ценности
  • Съхраняване на документи
  • Изпълнение на конфиденциални поръчки за придобиване или продажба на имущество с доказан произход

 

  • Консултация при покупко-продажба на недвижим имот или движимо имущество