Нотариус НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ и Помощник нотариус РУМЯНА ЗЛАТАНОВА

Нотариус Николай Любенов Златанов е нотариус с район на действие Районен съд Перник. В регистъра на Нотариалната камара е вписан на 23.09.1998 г. под номер 62, въз основа на Заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-И-1026/24.06.1998 г.

Помощник-нотариус Румяна Димитрова Златанова е вписана в регистъра на Нотариалната камара при нотариус Николай Любенов Златанов.

Нашият екип гарантира качество, прецизност и сигурност.

Кантората предлага допълнителни услуги в сферата на управление на движима и недвижима собственост.

изображение